LH Nytorps kvarterslokal

Kvarterslokalen på Paternostervägen 27 är en mötesplats för boende hos Svenska Bostäder på Paternostervägen. Lokalen används och sköts av den lokala hyresgästföreningen LH Nytorp. Lokalen kan användas till familjemiddagar, barnkalas, möten med mera. Olika former av arrangemang anordnas också av LH Nytorp i lokalen (se under fliken ”Aktuellt”, alternativt på anslag i din port).

Övergripande regler för lokalen:

Lokalen får endast hyras av personer som innehar ett hyreskontrakt hos Svenska Bostäder på Paternostervägen.

Grannar får inte störas av aktiviteten i lokalen. Hyrestagare ansvarar för att hålla en god allmän ordning i samt i anslutning till lokalen. Ljudnivån ska hållas på en, för omkringboende, acceptabel nivå. Vid klagomål från grannar ska ljudnivån omedelbart dämpas, om störningsjour kontaktas debiteras hyrestagare för detta.

Hyra av lokalen kostar 100 kronor och betalas enligt anvisningar i bekräftelsemail.

Deposition lämnas med 500 kronor kontant vid kontraktskrivning. Hyrestagaren blir ersättningsskyldig vid skador på inventarier, utrustning eller lokal. Om städning och/eller lokalens skick underkänns eller regelverket inte följts återbetalas inte erlagd deposition.

Följande hyrestider gäller för lokalen:

  • söndag – torsdag kl: 10.00 – 21.00
  • fredag – lördag kl: 10.00 – 22.00

Vid angiven sluttid ska lokalen vara lämnad och låst.
Nyckel återlämnas senast klockan 10.00 dagen efter uthyrning.

Lokalen rymmer max 30 personer.
Det råder rökförbud i och i anslutning till lokalen. 
Levande ljus är inte tillåtet i lokalen.
Djur får inte vistas i lokalen.
Övernattning får inte ske i lokalen.
Matlagning får inte ske i lokalen

OBS! Lokalen är sommarstängd 24/6-4/8

Kalendern laddas...

OBS! Bokningsformuläret kan krångla för vissa, vi vet tyvärr inte vad det beror på. Oftast fungerar det att byta webbläsare eller provar att fylla i formuläret från en annan telefon/platta/dator. Om problemet inte går att lösa kontakta oss på lokal@lhnytorp.se så hjälper vi dig.